Privacy

Fitkids is een project van Stichting Fitkids. Stichting Fitkids valt weer onder Stichting Artsen voor Kinderen. Je privacy is heel belangrijk voor ons. Stichting Fitkids en Stichting Artsen voor Kinderen doen er dan ook alles aan om je privacy te beschermen. Fitkids verzamelt sommige gegevens. Lees hieronder om te zien hoe Fitkids omgaat met de gegevens die wij verzamelen. 
We delen hiertoe de bezoeker van de Fitkidswebsite in, in twee groepen. De bezoeker die zich niet registreert en de bezoeker die zich wel registreert.

Bezoeker Fitkids website zonder registratie

Hoe gaan we om met de gegevens van bezoekers die zich niet registreren?

Bezoekers van de Fitkidswebsite kunnen anoniem en zonder vervulling van verplichtingen de website bezoek en de informatie tot zich nemen. Het bezoek van de Fitkids website gebeurt geheel op basis van vrijwilligheid. Voor een bezoek is geen registratie nodig en het is geheel kosteloos. De stichting Artsen voor Kinderen noch de Stichting Fitkids werft actief gebruikers.

Hoe vergaart Fitkids gegevens van gebruikers die niet geregistreerd zijn?

Stichting Fitkids monitort met regelmaat de bezoeken aan de Fitkids website middels Google Analytics. Zo krijgen we inzicht over hoe vaak en welke onderdelen van de Fitkids website worden bezocht. De herkomst van de bezoeker kunnen wij niet herleiden. We kunnen met Google Analytics slechts de geografische herkomst (stad/land) maar hebben verder geen informatie over de bezoeker noch weten we wie de bezoeker is.

Met welk doel vergaart Fitkids deze gegevens?

Het monitoren van het bezoekersgedrag via Google Analytics geeft ons een globale indruk waar de interesse van de bezoeker naar uit gaat en helpt Stichting Fitkids om haar informatie die we op de Fitkids website plaatsen eventueel aan te passen, uit te breiden of te verbeteren. We delen deze gegevens niet met andere organisaties of (commerciële) instellingen. Wel kunnen wij onderdelen ervan zoals de aantallen bezoekers, publiceren in ons jaarverslag of op de website zelf plaatsen.

Wie heeft bij ons inzage in het Google Analytics programma?

Bij Stichting Fitkids hebben twee personen inzage in de monitoring met behulp van Google Analytics. 
Het bedrijf Biomedia, onze verwerker, ontwikkelt en host onze Fitkids website en beheert namens ons het Google Analytics programma en heeft derhalve inzage via het Google Analytics programma wat de bezoeker op de site bekijkt. De verwerker Biomedia kan via Google Analytics slechts de geografische herkomst (stad/land) herleiden van de bezoeker maar heeft verder geen informatie over de bezoeker noch weet zij wie de bezoeker is.

Aanmelden voor het Fitkidsprogramma via de website

Via de website kunnen ( ouders/verzorgers van) kinderen zich aanmelden voor het Fitkidsprogramma. Zij geven dan expliciet aan naar welk Fitkidscentrum zij doorgestuurd willen worden. De aanmelding komt binnen op het info@fitkids.nl emailadres. Deze mail wordt doorgestuurd naar het in de aanmelding vermelde Fitkidscentrum van voorkeur. Het Fitkidscentrum zoekt dan contact met deze persoon.

Gebruik Fitkids intranet na registratie

De kinderen die meedoen aan het Fitkids oefenprogramma worden via hun fysiotherapiepraktijk geregistreerd op het Fitkids intranet, nadat hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door ouders/verzorgers en/of het kind. De voornaam en de eerste letter van de achternaam wordt ingevoerd. Na registratie kan  het kind zelf ook inloggegevens krijgen en haar/ zijn profiel bekijken. Tevens krijgt het kind inzage in enkele van zijn/haar testgegevens.

Wat doen wij met deze registratiegegevens?

Stichting Fitkids wil graag weten wat de resultaten zijn die bereikt worden met Fitkids.

De fysieke testen en kwaliteit van leven vragenlijst worden bij alle kinderen die deelnemen aan Fitkids afgenomen om te kijken wat de effecten van het beweegprogramma voor het kind zijn. Ook willen we graag weten waar het kind verzekerd is

De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en gebruikt voor onderzoek en eventueel voor wetenschappelijke publicaties.

Wie kunnen deze gegevens inzien?

Twee medewerkers van Stichting Fitkids kunnen deze gegevens inzien. Onze verwerker Biomedia heeft eveneens of soms op ons verzoek (bijv. vermoeden van misbruik), inzage in deze gegevens.

Verwijderen gegevens

Te allen tijde kan de (ouder/verzorger van de) gebruiker verzoeken zijn/haar account te laten verwijderen. Alleen onze verwerker Biomedia kan het account verwijderen. Door een email te sturen naar info@fitkids.nl kan de (ouder/verzorger van de) gebruiker verzoeken om het account te laten verwijderen. Na verificatie door onze verwerker Biomedia zal het account binnen zeven dagen of, indien mogelijk, eerder verwijderd worden.