Wetenschappelijk onderzoek 

Stichting Fitkids hecht veel waarde aan de kwaliteit van het Fitkids programma. Sinds 2008 is wetenschappelijk onderzoek dan ook een belangrijke pijler binnen Fitkids.

Stichting Fitkids doet onderzoek in samenwerking met het kinderbewegingscentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht en de Hogeschool Utrecht.

Uit deze samenwerking zijn reeds verschillende wetenschappelijke publicaties voortgekomen:

Promotie Elles Kotte

Op 14 november 2019 is onze bewegingswetenschapper Elles Kotte gepromoveerd op de effecten van Fitkids. Hieronder vind je haar proefschrift waarin je kan lezen dat Fitkids kinderen met een chronische aandoening echt helpt om weer fitter te worden!

Lees het proefschrift

Beschrijvende studie

In 2010 is geïnventariseerd welke kinderen er trainen bij Fitkids; wat de meest voorkomende medische diagnoses zijn en of de fysieke conditie van deelnemende kinderen lager is in vergelijking met gezonde leeftijdsgenootjes. Resultaten tonen een hele heterogene Fitkids populatie. De resultaten tonen daarnaast een verminderde aerobe conditie van de deelnemende kinderen.

Lees het artikel

Effectstudie

Eind 2011 is een onderzoek gestart naar het effect van Fitkids op de gezondheid van kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening. In totaal hebben 52 kinderen en jongeren uit verschillende Fitkidscentra deelgenomen aan de studie. De deelnemers hebben gedurende zes maanden getraind. De eerste drie maanden trainden ze twee keer per week één uur en de laatste drie maanden één uur per week. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat trainen bij Fitkids effectief is; zowel de fysieke als mentale fitheid verbetert bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of beperking.

Lees het artikel

Fitkids Treadmill Test (FTT)

Stichting Fitkids heeft, in samenwerking met het WKZ en de Hogeschool Utrecht, een nieuwe loopbandtest ontwikkeld: De Fitkids Treadmill Test (FTT). De FTT is een maximale inspanningstest.

De aanleiding voor het ontwikkelen van deze test is dat de initiële helling van bestaande loopbandprotocollen vaak te moeilijk bleek voor kinderen die bij Fitkids trainen. Daarnaast is de maximale hellingshoek van bestaande protocollen groter dan 15%. Veel Fitkidscentra beschikken over loopbanden met een maximale hellingshoek van 15%. De maximale helling van de FTT is vastgesteld op 15% en de initiële helling op 0%.

De test is niet alleen voor Fitkids ontwikkeld, maar voor iedereen die hier gebruik van wilt maken.

Onderzoek naar de validiteit en reproduceerbaarheid van de FTT

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de FTT een valide en reproduceerbare test is.

Lees het artikel

Normwaarden FTT

De normwaarden van de FTT zijn voor kinderen van zes tot achttien jaar beschikbaar.

Lees het artikel Lees het protocol

Wat beweegt jou?!

In 2019 zijn we gestart met het “Wat beweegt jou?!” project samen met de Hogeschool Utrecht. Vanuit het project “Wat Beweegt Jou?!” hebben we een toolkit ontwikkeld gevuld met tools die kinderfysiotherapeuten kunnen inzetten bij kinderen met beperkingen en hun ouders om kinderen te stimuleren meer te gaan bewegen. Samen met de Hu hebben wij een scholing ontwikkeld om de toolkit optimaal in te kunnen zetten tijdens de behandeling.

Naar de toolkit