Stichting Fitkids

Stichting Fitkids zorgt voor het beheer, de kwaliteit en de uitbreiding van het Fitkidsprogramma in Nederland.

Fitkids is in 2003 gestart als een project van Stichting Artsen voor Kinderen. In november 2005 is Fitkids ondergebracht in een stichting. Stichting Fitkids is onderdeel van Stichting Artsen voor Kinderen en heeft hetzelfde bestuur en directie als Stichting Artsen voor Kinderen. Stichting Artsen voor Kinderen is een CBF-erkend goed doel. 

Hester Noll is projectmanager van Stichting Fitkids. Elles Kotte is als bewegingswetenschapper werkzaam voor Stichting Fitkids. Zij doet o.a. onderzoek naar het effect van Fitkids op gezondheid en het beweeggedrag van kinderen met een chronische ziekte of beperking.(Zie ook onderzoek) Lex Winkler is als medisch adviseur betrokken bij de stichting.
Jack Spijkerman is ambassadeur voor Fitkids.

Stichting Fitkids is aangemerkt als ANBI.

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures.

Stageplaatsen

Stichting Fitkids heeft ieder jaar enkele stageplekken beschikbaar voor studenten die betrokken willen zijn bij wetenschappelijk onderzoek.

Wil je graag stage lopen bij een Fitkidscentrum, dan kun je direct contact opnemen met een Fitkidscentrum.    

Bestuur

  • drs. C.A.M. Antens, penningmeester, eigenaar Maes coaching, Interim CFO en Business coaching.(toegetreden 17 november 2020)
  • drs. R.F.A. Houben, consultant & founder Health2Media (toegetreden 1 maart 2021)
  • Ir.T.L. Nolst Trenité, directeur Strategie & Innovatie Amsterdam UMC, Amsterdam (toegetreden 1 maart 2021) 
  • drs. J. Wigmans, directeur Napels bv.(toegetreden 1 maart 2021)     
  • prof.dr. J.B.M. van Woensel, voorzitter,    kinderarts, intensivist, Emma kinderziekenhuis Amsterdam UMC, Amsterdam

Partners en sponsors

Stichting Fitkids is een fondsenwervende instelling en is daarbij geheel afhankelijk van steun van partners en sponsors.

Onze partners zijn bedrijven en fondsen die zich voor meerdere jaren aan Stichting Fitkids verbonden hebben middels een overeenkomst. Sponsors zijn vaak eenmalig of voor een kortere periode verbonden aan Fitkids.

 Wilt u ook partner of sponsor van Stichting Fitkids worden? Neem dan contact met ons op.

Hoofdpartners

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Daarom willen wij ze stimuleren om te bewegen met onze projecten zoals de Cruyff Courts, Schoolplein14 en de sportprojecten voor kinderen met een beperking.

 

Partners

Kidsmindz

"Samen met bedrijven en scholen creëert Kidsmindz kansen voor kinderen en jongeren om in hun zelfvertrouwen te groeien, nieuwe uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Ieder kind verdient de kans om zich te kunnen ontwikkelen! "

 

                                    

Stichting Opkikker

"Stichting Opkikker heeft als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Voor het zieke kind, maar ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Iedereen moet zijn leven aanpassen, ze krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. Stichting Opkikker helpt daarbij door middel van hun Opkikkerdag en het Ambassadeurschap om de ziekte naar de achtergrond te laten verdwijnen."