Doneren?

Doe een gift via een overschrijving of machtiging.
Schenken of nalaten is ook mogelijk.

Doneren

Actie opzetten?

Wil je een actie organiseren? Dat stellen wij zeer op prijs!
Waarschijnlijk kunnen we je helpen met het opzetten.

Meer informatie

 

 

Waar gaat uw donatie heen?

 

Uitbreiding van Fitkids
in Nederland

Onderzoek voor
én naar Fitkids.

Hulpmiddelen
voor Fitkids

 

 

Doneer nu!

Doe mee en help de kinderen van Fitkids vooruit. Uw steun is heel belangrijk. Fitkids ontvangt géén subsidie van de overheid en is volledig afhankelijk van giften en sponsors. Dankzij uw bijdrage kunnen ook kinderen met een chronische zieke of beperking genieten van sport en spel, net als hun gezonde leeftijdsgenootjes.

Overmaken

Maak een bijdrage over op IBAN rekeningnummer:
IBAN: NL36 INGB 0000 0088 78 t.n.v. Stichting Fitkids, Amsterdam

Of met IDEAL via deze link. U kunt dan bij project FITKIDS aanklikken.

Structurele donatie

Vul het machtigingsformulier in en bepaal zelf de frequentie en de hoogte van de donatie.

Machtigingsformulier

 

Schenken of nalaten

Het schenken of nalaten van een bedrag aan Stichting Fitkids kan fiscale voordelen met zich mee kan brengen, aangezien Stichting Fitkids is geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Eenmalige gift

Eenmalige giften zijn aftrekbaar van uw inkomen in het jaar waarin u de gift doet. De drempel van de gift is 1% van uw (en dat van uw fiscale partner) inkomen tezamen, met een minimum van €60. De maximum aftrek bedraagt 10% van het gezamenlijke drempelinkomen.

Periodieke gift

Een periodieke gift gaat u aan voor minimaal vijf jaar, waarbij u een substantieel deel van uw gift terugkrijgt van de fiscus. Deze verplichting wordt vastgelegd in de Overeenkomst Periodieke Schenking. De hoogte van de gift bepaald u natuurlijk zelf.  

U kunt het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld hier downloaden. Op pagina 5 en 6 van het formulier treft u een uitgebreide toelichting. Na invulling van het formulier stuurt u het formulier (zowel het gedeelte voor de schenker als het gedeelte voor de instelling (Stichting Fitkids in dit geval))  naar: Stichting Fitkids, Postbus 75751, 1070 AT Amsterdam. U ontvangt van ons het gedeelte voor de schenker terug voorzien van onze gegevens.

Fitkids in uw testament

In uw testament kunt u Stichting Fitkids opnemen als erfgenaam. U kunt zelf bepalen welk deel of welk bedrag naar Stichting Fitkids gaat. Er hoeft over het gedeelte van de erfenis dat u afstaat aan Stichting Fitkids geen schenk- en successierecht betaald te worden. Dit omdat Stichting Fitkids is geregistreerd als ANBI.

Stichting Fitkids te Amsterdam
IBAN:  NL36 INGB 0000 0088 78
BIC: INGBNL2A