Partners en sponsors

Stichting Fitkids is een fondsenwervende instelling en is daarbij geheel afhankelijk van steun van partners en sponsors.

Onze partners zijn bedrijven en fondsen die zich voor meerdere jaren aan Stichting Fitkids verbonden hebben middels een overeenkomst. Sponsors zijn vaak eenmalig of voor een kortere periode verbonden aan Fitkids.

 Wilt u ook partner of sponsor van Stichting Fitkids worden? Neem dan contact met ons op.

Hoofdpartners

Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd vooruit door beweging waardoor ze samen kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. Door sport en spel worden kinderen fitter, leren ze met elkaar omgaan en ontwikkelen zij zichzelf. Daarom willen wij ze stimuleren om te bewegen met onze projecten zoals de Cruyff Courts, Schoolplein14 en de sportprojecten voor kinderen met een beperking.

 

Partners

Kidsmindz

"Samen met bedrijven en scholen creëert Kidsmindz kansen voor kinderen en jongeren om in hun zelfvertrouwen te groeien, nieuwe uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan de maatschappij. Ieder kind verdient de kans om zich te kunnen ontwikkelen! "

 

                                    

Stichting Opkikker

"Stichting Opkikker heeft als doel het verzorgen van ontspanning voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Voor het zieke kind, maar ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte vergaande gevolgen. Iedereen moet zijn leven aanpassen, ze krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo’n situatie van groot belang. Stichting Opkikker helpt daarbij door middel van hun Opkikkerdag en het Ambassadeurschap om de ziekte naar de achtergrond te laten verdwijnen."