Fitkids kan herstarten!!

Afgelopen week ontvingen wij van de NVFK het bericht dat Fitkids weer mag starten. Wel zijn er enkele voorwaarden!

• Kan de groepsbehandeling buiten plaatsvinden, dan heeft dit de voorkeur.

• Indien de groepsbehandeling buiten plaatsvindt, dan hoeven kinderen t/m 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

• Indien de groepsbehandeling binnen plaatsvindt, dan hoeven kinderen t/m 12 jaar onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Kinderen vanaf 12 t/m 18 jaar moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden.

• Ouders mogen niet aanwezig zijn tijdens de behandeling.

• Indien de groepsbehandeling binnen plaatsvindt, dan mogen alleen matig-intensieve activiteiten worden aangeboden. • Laat kinderen in gymkleding komen, zodat de kleedkamer niet te vol is met ouders en kinderen.

• Zorg voor goede ventilatie van de ruimte.

• Wanneer er met een groep geoefend wordt, mogen er geen andere patiënten in de oefenruimte aanwezig zijn.

• Hygiëne-maatregelen en triage zijn bij groepsbehandeling hetzelfde als bij individuele behandelingen. Hiervoor verwijzen we jullie naar de informatie over werken in tijden van corona op onze website.

• De 1,5 m. afstand geldt nog steeds in de wachtruimte en in de looproutes. Het is belangrijk hiermee rekening te houden wanneer er meerdere kinderen tegelijk met hun ouders naar de praktijk komen. Laat de ouders de kinderen brengen en halen en tussentijds niet in de wachtkamer wachten. 


Communiceer deze voorwaarden goed met ouders en kinderen. 
 

Deel dit nieuwsbericht: