Onderzoek inclusief sporten en bewegen

Het Mulier Instituut voert met subsidie van VWS een verdiepende monitor uit naar ‘inclusief sporten en bewegen’, waarbij we inzoomen op vijf bevolkingsgroepen. Dit jaar ligt de focus op mensen met een beperking of chronische aandoening. Onderdeel van deze monitor is een vragenlijstonderzoek bij (naasten van) mensen met een beperking of chronische aandoening. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in wat volwassenen en kinderen met een beperking of chronische aandoening zelf verstaan onder ‘inclusief’ sporten en bewegen, op wat voor manieren en met wie zij sporten en bewegen, wat redenen zijn om niet sportief actief te zijn en welke ideeën zij hebben om een gelijkwaardige deelname aan sporten en bewegen te bevorderen. Wij willen personen met een beperking via deelname aan dit onderzoek een stem geven, omdat het beleid ten aanzien van inclusief sporten en bewegen op hen is gericht. Ook naaste van mensen met een beperking kunnen de vragenlijst namens hun naaste invullen. Het onderzoek is anoniem.

Wil je mee helpen? Klik dan op deze link!

https://onderzoekstool.nl/aa/wat-vindt-u-van-bewegen-en-sport

Deel dit nieuwsbericht: