Advies NVFK over Fitkidslessen 17 december 2020

Op 17 december 2020 ontvingen wij bericht van de NVFK over de groepslessen bij fysiotherapeuten voor kinderen. Hieronder volgt het advies van de NVFK. Met onderstaande link kan je de webversie lezen:

https://nvfk.kngf2.nl/actueel/nieuws/2020/12/harde-lockdown.html

Gevolgen harde lockdown

16 DEC 2020

Op maandag 14 december heeft premier Rutte een harde lockdown aangekondigd. Het was goed om te horen dat benadrukt werd dat fysiotherapie valt onder zorg en wij daarom ons werk kunnen blijven doen.

Gevolgen voor de kinderfysiotherapie

Voor de individuele behandelingen heeft de huidige lockdown geen consequenties. Het beleid hiervoor blijft zoals te lezen in het document en in het stappenplan van het KNGF. Klik hier voor meer informatie omtrent corona.

Wat betreft groepsbehandelingen ligt dit anders. Vanuit de overheid wordt aangegeven dat deze lockdown mede is bedoeld om het aantal reisbewegingen van mensen zo veel mogelijk terug te brengen. Daarnaast brengen de groepsbehandelingen met zich mee dat ouders elkaar ontmoeten bij de praktijklocatie wanneer ze de kinderen halen en brengen. Soms maken zij hierbij gebruik van het openbaar vervoer.

Wij adviseren geen groepsbehandelingen aan te bieden, tenzij dit echt noodzakelijk is en een grotere meerwaarde heeft dan individuele behandeling. Op dit moment adviseren wij een maximale groepsgrootte van 3, waarbij de kinderen bijvoorbeeld 5 minuten na elkaar starten en stoppen, zodat ouders elkaar niet tegenkomen bij halen en brengen. Tijdens de groepsbehandeling hoeven de kinderen tot en met 17 jaar onderling geen afstand te houden. Kinderen van 13 t/m 17 jaar moeten wel zo veel mogelijk afstand houden tot de kinderfysiotherapeut, of de kinderfysiotherapeut wordt geadviseerd een medisch mond-neusmasker te gebruiken (zie gebruik PBM in KNGF Leidraad). Mochten er wijzigingen komen in het beleid van de overheid, dan kan bovenstaand advies worden aangepast.

Deel dit nieuwsbericht: